Kontakty
Akce, informace
Fotogalerie
Školka v přírodě
Odkazy a jídelníček
Návštěvnost webu
  • TOPlist
Upozornění

UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE POKUD BUDE DÍTĚ PŘI VSTUPU DO MŠ JEVIT ZNÁMKY ONEMOCNĚNÍ (RÝMA, KAŠEL, TEPLOTA APOD.), TAK JEJ NEPŘIJMEME! POKUD BY DOŠLO KE ZHORŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU BĚHEM DNE, TAK BUDEME OKAMŽITĚ VOLAT RODIČŮM, ABY SI DÍTĚ VYZVEDLI. DĚLÁME TO KVŮLI TOMU, ABY BYL PROVOZ MŠ CO NEJDÉLE OTEVŘEN A ABY NEBYLO OHROŽENO ZDRAVÍ DĚTÍ A RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ.

DĚKUJEME! 


Publikoval Bc. Radmila Jenčíková - 16.01.2022 - 13:10:58
Informace karanténa dětí

Informace pro rodiče ohledně karantény dětí v MŠ.

Vážení rodiče, nejprve Vám srdečně děkujeme za Váš rychlý a laskavý přístup při včerejším náhlém vyzvedávání dětí.

Z DNEŠNÍHO VYJÁDŘENÍ PANÍ DOKTORKY Z HYGIENY DĚTEM KONČÍ KARANTÉNA V NEDĚLI 16.1.2022. Pokud jsem Vám včera sdělila jiný termín, omlouvám se, je to pro nás nová situace a nebylo mi známo, od kterého dne se má karanténa správně počítat.

Zasílám tedy pro Vaši informaci vyjádření paní doktorky z hygienické stanice:

 

Na základě zaslané tabulky, kterou budeme importovat do e-systému „chytré karantény“ rizikové kontakty obdrží informace o karanténě.

 

V souladu s novým Metodickým pokynem HH ode dneška karanténa je v délce 5 dnů od posledního kontaktu s potvrzením případem onemocnění covid-19 a se ukončuje bez testu, pokud osoba nevykazuje žádné klinické příznaky. Pokud je poslední kontakt 11.1. karanténa je do 16.1. včetně, pokud je poslední kontakt 10,1., karanténa je do 15.1. včetně.

Osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace.

 

Výjimky z karantény platí pro plně očkované osoby a osoby po prodělaném onemocnění do 180 dnů.

 

 

OD PONDĚLÍ 17.1.2022 BUDE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OPĚT OTEVŘEN.

Na dnešní den jsem v mateřské škole zařídila dezinfekci všech prostor a probíhá úklid.


Publikoval Bc. Radmila Jenčíková - 14.01.2022 - 09:59:22
Odpis daní za školkovné

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTEŘÍ BUDOU UPLATŇOVAT ŠKOLKOVNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2021 PRO ODPIS DANÍ.

Potvrzení nelze uplatnit pro dítě, které v roce 2021 bylo předškolákem, nebo mělo odklad povinné školní docházky- tzn. v roce 2021 jste nehradili platbu školného.

Pokud je dítě předškolákem teprve od září 2021 a navštěvovalo naší MŠ, pak můžete uplatňovat za jarní měsíce částku 4x700 Kč = 2800 Kč. Tato částka je ponížena o dva měsíce, kdy byla MŠ uzavřena a školné se nehradilo.

 Děti, které v tomto období navštěvovaly jinou MŠ, podají žádost pro toto období v této MŠ.

 

Dítě, které hradilo školné po celý rok 2021, dostane částku 5409 Kč. Platba je snížena o dva jarní měsíce, kdy byla MŠ uzavřena a také za období prosince 2021. Platba za prosinec 2021 byla jen 509 Kč.

 

Dítě, které nastoupilo od září 2021 - 3x 700Kč+prosinec 509 Kč = 2609 Kč.

 

Prosím, vyplňte podle vyplněného vzoru a předejte paní učitelce ve třídě. Poté vyplním přiznanou finanční částku a předám zpět třídním učitelkám.

 

ŠKOLKOVNÉ BUDU POTVRZOVAT DO KONCE LEDNA 2022.

                                     


Publikoval Bc. Radmila Jenčíková - 10.01.2022 - 14:55:51
Škola v přírodě

Vážení rodiče, 

plánovaná ŠVP ve Vřesníku u Humpolec, která se měla konat koncem ledna 2022, se neuskutečnila vzhledem k problémům s Covidem.

Mateřské školy, které se s námi měly střídat, odhlásil svou účast a provoz ŠVP je uzavřen. Požádala jsem vedení ŠVP, aby v případě uvolnění termínu v jarních měsících nám dali vědět.

Radmila Jenčíková 


Publikoval Bc. Radmila Jenčíková - 06.01.2022 - 13:30:23
Angličtina v roce 2022

OD PONDĚLÍ 31.1.2022 BUDE TŘÍDA KRTEČKŮ CHODIT V PONDĚLÍ A VE STŘEDU NA LEKCE ANGLICKÉHO JAZYKA PRVNÍ. 

DOCHÁZÍ K VÝMĚNĚ S TŘÍDOU BERUŠEK, KTERÁ NAVŠTĚVOVALA LEKCE ANGLIČTINY DŘÍVE V PRVNÍM POLOLETÍ.

 

Prosíme, aby jste Vaše dítě v tyto dny dopravili do mateřské školy nejpozději do 8,15 hodin. 


Publikoval Bc. Radmila Jenčíková - 06.01.2022 - 13:19:42
Třída Berušky
Třída Krtečci
Školní vzdělávací program