Kontakty
Akce, informace
Fotogalerie
Odkazy a jídelníček
Projekty
Návštěvnost webu
 • TOPlist
Adaptační program pro nově přijaté děti

Vážení rodiče, milé děti 

dneškem počínaje máme pro vaše děti každé pondělí a čtvrtek od 15 do 16 hodin

nachystaný adaptační program pro vaše děti s vaším doprovodem.

Těší se na vás všechny naše paní učitelky a až do 20. 6. 2024 máme pro děti nachystanou

"ochutnávku školkového života".

Za kolektiv MŠ Antonína Čermáka

Andrea Merxbauerová.


Publikoval Andrea Merxbauerová - 20.05.2024 - 17:21:33
Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2024/2025

Do Mateřské školy Antonína Čermáka přijímáme na základě bodů získaných dle kritérií tyto děti:

 1. A31W70    85 bodů
 2. N46S76     85 bodů
 3. E79T28     85 bodů
 4. K67E39     85 bodů
 5. B98H50     85 bodů
 6. D54J39      85 bodů
 7. U70X37     65 bodů
 8. A16D31     65 bodů
 9. O31X32     65 bodů
 10. E67A92     65 bodů
 11. R88K40     65 bodů
 12. O81P60     65 bodů
 13. A14T53      65 bodů

Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší MŠ je podmíněné odevzdáním zápisového lístku dne 6. 5. 2024 od 13 do 17h. 

PŘÍJEM ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ se koná v kanceláři MATEŘSKÉ ŠKOLY.


Publikoval Andrea Merxbauerová - 03.05.2024 - 12:00:27
Zápis do MŠ Antonína Čermáka 2023/2024

Zápis do mateřské školy Antonína Čermáka

se koná v budově ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

Přijďte, prosím, hlavním vchodem, 

děkuji za pochopení 

Andrea Merxbauerová, DiS.


Publikoval Andrea Merxbauerová - 02.05.2024 - 10:32:14
Přijmeme paní učitelku do MŠ

Mateřská škola Antonína Čermáka hledá novou paní učitelku

pro školní rok 2024/2025. Máme heterogenní kolektivy a nabízíme ideálně plný úvazek, vše ostatní dohodou.

Životopisy můžete zasílat na mscermaka@zscermaka.cz, bližší informace vám ráda sdělí

vedoucí MŠ Andrea Merxbauerová, DiS.

Tel.: 773 838 782


Publikoval Andrea Merxbauerová - 26.04.2024 - 08:41:24
Kritéria zápisu pro školní rok 2024/2025

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Ředitel Mateřské školy Antonína Čermáka, při ZŠ a MŠ Antonína Čermáka Praha 6 (dále jen „mateřská škola“) stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona.

Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

Počet volných míst pro školní rok 2024/25 :  13

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - školní rok 2024/25:

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu                                                            50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                                                1 bod

2. věk dítěte dle narození v období:

                     před 01.09.2019                                                                                                              35 bodů

od 01.09.2019 do 31.08.2020                                                                                                             15 bodů

od 01.09.2020 do 31.08.2021                                                                                                             10 bodů

od 01.09.2021 do 31.12.2021                                                                                                             5 bodů

                        po 01.01.2022                                                                                                                 1 bod

3. individuální situace dítěte:

MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2024                       1 bod

 

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ:

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.

Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají zákonní zástupci

 02. 05. 2024, v době od 13 do 17 hodin.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

 

Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Po odevzdání Zápisového lístku dne 06. 05. 2024 v době od 13,00 hod. do 17,00 hodin, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.


Publikoval Andrea Merxbauerová - 07.03.2024 - 10:20:49
Školní vzdělávací program
Atletika
Stravování