Kontakty
Akce, informace
Fotogalerie
Odkazy a jídelníček
Projekty
Návštěvnost webu
  • TOPlist
Kritéria zápisu pro školní rok 2024/2025

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Ředitel Mateřské školy Antonína Čermáka, při ZŠ a MŠ Antonína Čermáka Praha 6 (dále jen „mateřská škola“) stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona.

Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

Počet volných míst pro školní rok 2024/25 :  13

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - školní rok 2024/25:

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu                                                            50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                                                1 bod

2. věk dítěte dle narození v období:

                     před 01.09.2019                                                                                                              35 bodů

od 01.09.2019 do 31.08.2020                                                                                                             15 bodů

od 01.09.2020 do 31.08.2021                                                                                                             10 bodů

od 01.09.2021 do 31.12.2021                                                                                                             5 bodů

                        po 01.01.2022                                                                                                                 1 bod

3. individuální situace dítěte:

MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2024                       1 bod

 

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ:

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.

Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají zákonní zástupci

 02. 05. 2024, v době od 13 do 17 hodin.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

 

Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Po odevzdání Zápisového lístku dne 06. 05. 2024 v době od 13,00 hod. do 17,00 hodin, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.


Publikoval Andrea Merxbauerová - 07.03.2024 - 10:20:49
Dny Otevřených Dveří

Vážení rodiče, milé děti,

srdečně vás zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v MŠ Antonína Čermáka a to ve dnech 17. dubna 2024 odpoledne (15 - 17 hod.)

a 18. dubna 2024 dopoledne (9 - 11 hod.).

Za kolektiv MŠ, Andrea Merxbauerová, DiS.

Vedoucí MŠ, tel.: 773 838 782


Publikoval Andrea Merxbauerová - 26.02.2024 - 11:03:23
LETNÍ PRÁZDNINY

Vážení a milí rodiče,
ráda bych vás informovala, že na webových stránkách Městské části Praha 6 byly zveřejněny informace týkající se prázdninových aktivit a programů pro děti.

Na webové adrese https://www.praha6.cz/potrebuji-vyresit/letni-provoz-materskych-skol-2023_64281.html naleznete kompletní přehled nabídky.
Pro ty, kteří preferují tištěné informace, budou tyto informace dostupné i v únorovém vydání měsíčníku Šestka, který je rovněž dostupný online na https://www.sestka.cz/ uvedené adrese a samozřejmě na nástěnce v MŠ.


S pozdravem
Andrea Merxbauerová, DiS.


Publikoval Andrea Merxbauerová - 31.01.2024 - 15:50:20
Karneval v MŠ

Vážení rodiče, milé děti,

9. února 2024 (dopoledne) bude v naší školce 

MASOPUSTNÍ KARNEVAL.

Děti se mohou těšit na vystoupení na chůdách, výrobu škrabošek nebo malování na obličej,

které pro nás chystá jedna z maminek.

Rodiče prosíme o spolupráci ve smyslu přípravy kostýmů

motivovaných právě tradičním Masopustem.

Za kolektiv učitelek MŠ A. Čermáka,

Andrea Merxbauerová DiS.


Publikoval Andrea Merxbauerová - 17.01.2024 - 09:51:03
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Přejeme Vám krásné Vánoce,

spoustu štěstí zdraví a radosti do Nového roku

a těšíme se na Vás zase od úterý 2. 1. 2024.

Za kolektiv MŠ

Andrea Merxbauerová DiS.

 


Publikoval Andrea Merxbauerová - 20.12.2023 - 13:12:15
Školní vzdělávací program
Atletika
Stravování