Poděkování

Vážení rodiče,

rádi bychom se s Vámi podělili o moc krásné zážitky z prohlídky  Hotelu International v Praze 6.

Rádi jsme využili pozvání od tatínka Alexe a Felixe, který nás hotelem provedl a cítili jsme se zde všichni jako v pohádce. Dětem se moc líbilo prostředí hotelu, velké stropy a lustry, nádherné velké sály, zahrada, ale také vyhlídka na celé okolí Prahy.

Možná, že se Vám bude zdát, že dostat se do hotelu je složité, neboť zde mají přístup jen hosté, ale není tomu tak. Po celý rok zde můžete navštívit restauraci hotelu, kde se kvalitně a za dobrou cenu najíte, nebo zde můžete také uspořádat pracovní setkání apod.

Do budoucna uvažujeme o další spolupráci, realizaci karnevalu a dalších případných akcí i s rodiči.

Tímto ještě jednou chci za celý kolektiv MŠ, ale také hlavně děti poděkovat tatínkovi chlapců, ale také panu řediteli hotelu, který s  naší návštěvou souhlasil.

                              

                                 Bc. Radmila Jenčíková


Publikoval Bc. Radmila Jenčíková - 14.10.2021 - 12:59:54
Dožínky

V úterý 12.10.2021 odpadla z důvodu nemoci lektorky akce Dožínky.

Bohužel nemoc paní lektorky je dlouhodobější a proto se nám nepodařil najít náhradní termín.


Publikoval Bc. Radmila Jenčíková - 13.10.2021 - 17:55:07
Zápis z třídních schůzek

Třídní schůzky 15.9.2021 – MŠ- Antonína Čermáka

Přítomni: Bc.Radmila Jenčíková, Lucie Včelicová, Kateřina Nováková, rodiče dětí -viz. prezenční listina.

1. Přivítání rodičů, seznámení se ŠVP, Školním řádem, Vnitřním řádem. Zhodnocení loňského školního roku, poděkování za ůspěšný začátek školního roku.

2. Adaptace dětí proběhla v pořádku, pláč byl minimální.

3. Minulé akce – poděkování za krásnou atmosféru na Uvítací zahradní slavnosti (9.9.), divadlo (13.9.), Rozloučení s létem na Vypichu – shrnutí, děti cestu zvládly, byly nadšené.

4. Budoucí akce – divadla, dílničky, Prezentace složek IZS na Vypichu (30.9).

5. Návštěva trenérky Atletiky. Kroužek bude probíhat od 22.9. v čase od 15:45 do 16:45, první hodina zkušební a až poté se vyplní přihláška a GDPR, platba až od ledna, vše probíhá zábavnou formou a s novým trenérem, na nástěnce bude viset formulář na nezávazné přihlášení + otázky rodičů.

6. Seznámení s provozem MŠ a školním řádem a platbami.

7. Nezapomínat dávat dětem značku.

8. Dodržovat včasné příchody a odchody.

9. Nemoci – důslednost, vždy doléčit. Pokud bude dítě vykazovat znaky nemoci, nebude do MŠ v tento den přijato.

10. Alergie – dodat potvrzení od lékaře.

11. Nezapomenout se omlouvat do 8:00 hod přes pevnou linku.

12. Rodiče byli upozornění, že pokud dítě bude chybět více než 14 dní a bude neomluveno, tak bude ukončena docházka.

13. Docházka může být ukončena i kvůli neplacení školného a stravného.

14. Dát dětem dostatek oblečení na převlečení.

15. Organizace školního roku – 27.9. v ZŠ ředitelské volno ( vždy budeme zjišťovat zájem o provoz), podzimní prázdniny 27. – 29. 10., vánoční prázdniny od 23.12. do 2.1., jarní prázdniny od 14.3. do 18.3.2022.

16. Je důležité vždy zvážit požadavek na provoz v tomto období, neboť v minulosti docházelo k nahlášení velkého počtu dětí, byl zajištěn provoz MŠ+ jídelny, nakoupeny potraviny a poté došel malý počet dětí.

17. Shrnutí minulého školního roku – distanční výuka, provoz pro IZS.

18. Opatření proti COVIDu-19 – testování v MŠ neprobíhá, děti nenosí roušky, je nutné zvážit a dodržovat základní pravidla prevence.

19. V letošním školním roce máme 29 předškoláků.

20. Odpolední kroužky, jak bylo zvykem se kvůli nedostatku volných úprostor v ZŠ a velkému počtu předškolních dětí nebudou odpoledne zatím konat a budou řešeny v dopoledních hodinách viz. níže.

21. Kroužek anglického jazyka bude pro předškolní dětí hrazen z dotace Jazyková šestka, bude probíhat v pondělí a ve středu v dopoledních hodinách. V pondělí bude výuka probíhat v prostorách MŠ a ve středu v kuchyňce v ZŠ. Děti budou rozděleny do dvou

skupin – skupina, která nebude mít AJ, bude mít předškoláka či výtvarný kroužek. Poté se děti přehodí.

22. Příprava předškoláků probíhá také každé ráno v řízené činnosti.

23. Diskuse ohledně odpoledního odpočinku a nekonání se odpoledních kroužků – vedoucí učitelka seznámila rodiče dětí se situací – nedostatek volných místností, velký počet dětí – hluk apod., vedoucí učitelka se snažila několikrát s vedením ZŠ najít různá řešení. Představila dopolední variantu, kde by probíhala Angličtina, Předškolák a také výtvarné činnosti.

24. Rodiče si vyžádali schůzku s ředitelem školy. Ta proběhne 5.10.2021 v 15,30 hod v prostorách základní školy. Rodiče se po příchodu do základní školy přihlásí na recepci.

25. Upozornění rodičů dětí, které mají problém s výslovností, aby kontaktovali logopeda a objednali se ke konzultaci.

26. Vybírá se kulturní fond 800 Kč. Vedoucí učitelka seznámila rodiče s úhradou akcí v minulém školním roce.

27. Školka v přírodě – termín je od 21.1 do 28.1.2022, bude se zjišťovat zájem, shrnutí problémů, které se vyskytly minulý rok kolem ŠVP (přihlášení dítěte a poté odhlášení, nepřipravenost dítěte apod.). V příštích letech budeme vybírat nevratnou zálohu, která v těchto případech nebude navrácena a bude použita na úhradu storna ŠVP.

28. Nové webové stránky – brzy v provozu.

29. Fotky nadále na Rajčeti – kódovaná alba, heslo již rozdáno.

30. Prostor pro dotazy či návrhy: návrh některých rodičů k postavení jurty na zahradě kvůli odpoledním kroužkům. Návrh bude ještě probrán s panem ředitelem Petrem Karvánkem.

 

Třídní schůzky vedla Bc. Radmila Jenčíková

Zapsala Lucie Včelicová

V Praze 16.9.2021

 

Zápis z porady je vyvěšen pro všechny rodiče dětí na webu MŠ, nástěnkách tříd a velké nástěnce MŠ.


Publikoval Bc. Radmila Jenčíková - 22.09.2021 - 18:59:55
Informace

běda. Kvůli hygienické u opatření nepřijmeme dítě, které dorazí po 8,30 hod. Také, jakmile si dítě jednou vyzvednete, tak už jej v průběhu dne podruhé nepřijmeme.

Děkujeme!

.

V souvislosti s nařízením vlády a vzhledem k aktuální situaci žádáme rodiče, aby v prostorách MŠ nosili respirátory. 

Děkujeme! 


Publikoval Bc. Radmila Jenčíková - 07.09.2021 - 10:37:56
Třída Berušky
Třída Krtečci
Školní vzdělávací program