Kontakty
Akce, informace
Fotogalerie
Odkazy a jídelníček
Projekty
Návštěvnost webu
  • TOPlist
Zápis do Mateřské školy

Zvláštní zápis pro
Ukrajinské děti do Mateřské školy se koná v prostorách školky.

Vchod mezi zahradou a
budovou školy,

Děkujeme

Спеціальний запис українських дітей до дитячого садочку відбувається на території  садочка.

Вхід між садочком і будівлею школи. 

Дякуємо 


Publikoval Andrea Merxbauerová - 12.06.2023 - 08:23:51
Zvláštní zápis / Особливе повідомлення:

Zápisy pro ukrajinské děti s vízem strpění pro Mateřskou školu A. Čermáka i Mateřskou školu Janákova se budou konat v budově ZŠ Antonína Čermáka

dne 12. 6. 2023 od 9 do 12 hodin.

 

Особливе повідомлення:

12.6.2023 з 9.00 до 12.00 год., в приміщенні початкової школи імені Антоніна Чермака відбуватиметься запис український дітей з візою тимчасовий захист ( віза стерпені), до дитячого садка імені А. Чермака та дитячого садка імені Янакова 


Publikoval Andrea Merxbauerová - 02.06.2023 - 11:12:44
Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče našich nově přijatých dětí pro šk. rok 2023/2024,

dovolte mi vás pozvat na Setkání rodičů v MŠ Antonína Čermáka dne 19. 6. 2023 od 16 hod.

Zástupkyně pro mateřské školy vám představí chod školky po formální i neformální stránce, zodpoví vaše praktické dotazy a nabídne programy pro děti. 

Těšíme se na vás, za kolektiv MŠ,

Andrea Merxbauerová

Zástupkyně ředitele pro MŠ.


Publikoval Andrea Merxbauerová - 31.05.2023 - 10:51:15
Letní PRÁZDNINOVÝ provoz

Vážení rodiče, milé děti,

prázdninový provoz v termínu 17. - 21. 7. 2023 bude z důvodu většinového počtu přihlášených dětí probíhat na pracovišti MŠ Antonína Čermáka.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné dny,

za kolektiv MŠ

zástupkyně ředitele, Andrea Merxbauerová


Publikoval Andrea Merxbauerová - 22.05.2023 - 11:52:59
Kritéria pro zvláštní zápis

Kritéria pro přijímání ukrajinských dětí s uděleným vízem strpění k předškolnímu vzdělávání v MŠ (Zvláštní zápis)

Ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6 (dále jen „mateřská škola“) stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

Místo a čas zápisu:

Zvláštní zápis se bude konat dne 12. 6. 2023Mateřské škole Antonína Čermáka, Praha 6,
v době od 9 – 12 hodin.

Počet volných míst pro zvláštní zápis na školní rok 2023/24 :  2

Stanovená kritéria pro přijímání dětí ve zvláštním zápisu:

 

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. Pobyt dítěte na území Prahy 6

na území MČ Praha 6                                                                                                                     50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                                                         1 bod

 

2. věk dítěte dle narození v období

                     před 01.09.2018                                                                                                          35 bodů

od 01.09.2018 do 31.08.2019                                                                                                       15 bodů

od 01.09.2019 do 31.08.2020                                                                                                       10 bodů

od 01.09.2020 do 31.12.2020                                                                                                       5 bodů

                           po 01.01.2021                                                                                                        1 bod

 

 

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Ke zvláštnímu zápisu podle odstavce 5 zákona 67/2022Sb. může podat přihlášku jen cizinec. Cizinec nemůže podat přihlášku k zápisu konanému v termínu podle § 34 odst. 2 nebo § 36 odst. 4 školského zákona.

 

V Praze dne 11. 5. 2023     

Andrea Merxbauerová   

Zástupkyně ředitele pro mateřské školy


Publikoval Andrea Merxbauerová - 19.05.2023 - 09:53:24
Školní vzdělávací program
Atletika
Stravování