Kontakty
Akce, informace
Fotogalerie
Odkazy a jídelníček
Projekty
Návštěvnost webu
  • TOPlist
Dny Otevřených Dveří

Srdečně zveme nové uchazeče na dny otevřených dveří v MŠ Antonína Čermáka,

které se budou konat ve dnech 19. a 20. dubna 2023.

Rodiče s dětmi se k nám mohou přijít podívat oba dva dny dopoledne mezi 9. a 11. hodinou,

a ve čtvrtek odpoledne mezi 15. a 17. hodinou.

Těšíme se na vás, za kolektiv MŠ,

Andrea Merxbauerová

Zástupkyně ředitele pro mateřské školy.

Tel.: 773 838 782, ms.cermaka@zscermaka.cz


Publikoval Andrea Merxbauerová - 12.01.2023 - 11:16:34
Vánoční focení

Vážení rodiče, milé děti

VÁNOČNÍ FOCENÍ DĚTÍ (samostatně)

bude probíhat 5. 12. 2022 od 8h. 


Publikoval Andrea Merxbauerová - 30.11.2022 - 15:26:12
18. 11. 2022

Vážení rodiče,

z důvodu velmi malého počtu dětí,

budou z provozních důvodů v pátek 18. 11. 2022

uzavřené obě dvě Mateřské školy.

Děkujeme za pochopení a přejeme hezké podzimní volno,

Andrea Merxbauerová

zástupkyně ředitele pro MŠ Antonína Čermáka a MŠ Janákova


Publikoval Andrea Merxbauerová - 16.11.2022 - 13:14:51
Příspěvek na stravování dětí v mateřské škole

Vážení rodiče,

rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 6 ze dne 7.11.2022 umožňuje rodičům v rámci projektu „Pomoc rodinám s dětmi“ čerpat finanční příspěvek na stravování svých dětí v mateřských a základních školách. I v tomto případě leží na vedení jednotlivých škol úkol zajistit informovanost rodičů, příjem a kontrolu formální správnosti údajů uvedených rodiči v žádostech, předání žádostí v elektronické podobě zřizovateli, jejich evidenci a uchování pro případnou kontrolu.

Dále je potřeba zajistit vykazování veškerých příjmů a výdajů v souvislosti s navýšením provozního příspěvku – příspěvku na stravování a v souvislosti s tím zajistit i kontrolu množství odebraných, resp. neodebraných a neodhlášených obědů jednotlivými strávníky. A zcela na závěr se vedení školy logicky ukládá povinnost vypracovat pro zřizovatele vyúčtování využití navýšení provozního příspěvku, tedy také přehled o skutečném počtu vydaných jídel a jejich ceně včetně vyčíslení rozdílu mezi příjmy a výdaji v rámci tohoto příspěvku.

Většina z vás jistě ví, že úlohu školy vnímám především jako zásadní v oblasti vzdělávání
a výchovy žáků. Suplovat sociální roli státu odmítám. Na druhé straně je zřejmé, že současná doba klade nemalé finanční požadavky na větší množství rodin, nežli tomu bylo v minulosti a pomoc státu možná není dostatečně rychlá. Naším cílem je rozvíjet osobnost dítěte a přispět k tomu, aby děti žily kvalitní život. Možnost stravování k němu podle mne neodmyslitelně patří. I proto jsem se rozhodl do projektu mateřskou školu zapojit. Věřím, že možnost využijí ti potřební a naši školu to příliš administrativně nazatíží.

V příloze naleznete žádost o poskytnutí příspěvku na stravování, resp. žádost o prominutí úplaty za stravování a informaci městské části pro rodiče. Vyplněnou a podepsanou žádost je potřeba odevzdat zástupkyni ředitele školy (A. Merxbauerové). Žádosti je potřebné odevzdat do 25.11.2022!

S přátelským pozdravem Petr Karvánek


Publikoval Mgr. Petr Karvánek - 14.11.2022 - 09:53:00
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Mateřská škola zajišťuje standardní provoz do 23.12. 2022 včetně.

Prázdninový provoz zajišťujeme ve dnech 27. - 30. 12. 2022.

Prosíme o nahlášení docházky na třídách

a děkuji za spolupráci,

Andrea Merxbauerová


Publikoval Andrea Merxbauerová - 10.11.2022 - 11:38:55
Školní vzdělávací program
Atletika
Stravování