Fotky a informace o třídách

Fotky a informace o třídách

Mateřská škola je součástí základní školy Antonína Čermáka.
Ředitelem základní a mateřské školy je Mgr. Petr Karvánek. Vedoucí pracoviště mateřské školy je Bc. Radmila Jenčíková.

Mateřská škola najdete v budově ZŠ – vchod je na pravé straně budovy u velké zahrady. MŠ se nachází v jednom patře, kde je sociální zařízení, kuchyně, šatny a dvě třídy – Berušky a Krtečci. Třídy jsou využívány jako herny, jídelny a místnosti, kde děti odpočívají a spinkají. Z obou tříd je vchod do atria, kde můžeme pěstovat kytky. Na zahradě máme dvě velké skluzavky, dva domečky, několik houpaček, prolézačku a dvě pískoviště – trávíme zde dopolední a v létě i odpolední čas.

Kapacita školy je 50 dětí, které jsou rozděleny do dvou heterogenních tříd tak, aby byli sourozenci a kamarádi pohromadě a byly zachovány stávající citové vazby.

V mateřské škole pracují čtyři kvalifikované učitelky.

Provoz mateřské školy je od 7:00 do 17:00 hodin. Do 8:00 se děti z obou oddělení vždy scházejí v jedné třídě, a poté odchází se svou učitelkou do třídy. Příchod do mateřské školy je do 8:30 hodin a poté je mateřská škola z bezpečnostních a hygienických důvodů uzavřena.

V režimu dne se vyváženě střídají hry, volné a řízené aktivity, denně zařazujeme ranní cvičení a pohybové hry, pobyt dětí venku, ke kterému využíváme naši velkou školní zahradu. Za nepříznivého počasí chodíme na dlouhé vycházky a využíváme sportovních hřišť s umělým povrchem v blízkosti naší mateřské školy.

Děti se stravují 3x denně v 9:00 – 9.20 hodin je dopolední svačina, v 11:30 – 12.00 hodin je oběd a v 14:30 – 14.45 hodin je odpolední svačina. Po odpolední svačině následují hry a volné činnosti. V odpoledních hodinách se při příznivém počasí využívá zahrada, kde děti jsou až do vyzvednutí svými rodiči.

.

.

Třída Krtečci

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Třída Berušky

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Atrium a zahrada

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Obrázek 4

Obrázek 5

Třída Berušky
Třída Krtečci
Školní vzdělávací program